Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby noszące się z myślą o uruchomieniu własnej firmy bardzo często decydują się na pozyskanie środków finansowych w oparciu o granty krajowe lub unijne. Obecnie są to przede wszystkim dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy oraz pożyczki preferencyjne w ramach programu Wsparcie w Starcie.

Są to środki które z reguły mogą wystarczyć do uruchomienia niewielkiego mikroprzedsiębiorstwa. W przypadku dotacji z urzędu pracy pozyskać można do 34 000,00 zł (te środki są bezzwrotne, co oznacza, że dotacji nie trzeba zwracać). W przypadku programu Wsparcie w Starcie można pozyskać pożyczkę w wysokości ok. 100 000,00 zł. Co prawda środki te trzeba zwracać, lecz odsetki są symboliczne (dla pożyczki na poziomie 100 000,00 zł, 12 miesięcznej karencji w spłacie i 7 letnim okresie spłaty nie powinny one przekroczyć 230,00 zł!).

Nabory wniosków o dotacje PUP prowadzone są wg. strategii ustalanej indywidualnie przez poszczególne Urzędy Pracy. W niektórych przypadkach są one prowadzone w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w innych – wnioski można składać jedynie w ustalonych terminach (zwykle jest to okres 1-2 tygodni).

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności jest rejestracja w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. W przypadku dotacji współfinansowanych przez EU (np. program POWER lub RPO) bywa, iż niektóre dotacje skierowane są wyłącznie do zawężonych grup, np. osoby do 30 lub powyżej 30 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne itp. Szczegółowe kryteria można znaleźć w regulaminie danego Urzędu Pracy lub opublikowanych na stronie PUP wytycznych (zwykle w zakładce aktualności).

Co ważne – o dotacje nie może wnioskować osoba, która w okresie ostatnich 12 miesięcy prowadziła działalność gospodarczą. Liczy się tu wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i ewentualne zawieszenie działalności nadal traktowane jest jako firma istniejąca. Liczy się więc data wykreślenia firmy z CEIDG.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )