Wydarzenia-Events!
Koronka na ulicach świata- the streets of the world!
Szpitalna Koronka- Hospitals!
Koronka Dzieci-Of Children!
Zabierz obraz JM
Haiti
Orędzie MB
Gazetka
ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA-SPARK
Wydarzenia-Events!
     


PRAYER INITIATIVES - INCJATYWY MODLITEWNE
KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

 
PREPARE THE WORLD FOR THE FINAL COMING OF THE LORD JESUS
POMÓŻMY PRZYGOTOWAĆ ŚWIAT NA OSTATECZNE PRZYJŚCIE PANA JEZUSA

  

28  WRZEŚNIA 2016, GODZ. 15.00  
KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

------------------------------------------

29  IX  2016  – 28  IX  2017 
CO TYDZIEŃ KORONKA  W INNYM KRAJU 

ZAPISZ SIĘ TERAZ..

Zaczynamy dia 28 września 2016r. ogodz.
15.00 wspólną "Koronką do Bożego miłosierdzia 
na ulicach miast świata".

 Od następnego dnia, tj. 29 września 2016r. inicjatywę modlitewną podejmuje wcześniej zgłoszone państwo 
(lub państwa), modląc się  za swój kraj i cały świat. Modlimy się  w kościołach, w domach, w pracy, w drodze – gdziekolwiek jesteśmy. Pierwszym zgłoszonym krajem są Stany Zjednoczone, które podejmą
modlitwę w dniach: od 29 IX do 8 X 2016r.

Akcja trwać będzie do 28 września 2017 roku .
 W tym dniu łączymy się we wspólnej modlitwie na ulicach wszystkich miast świata.


   ZAPROSZENIE..

 

28  SEPTEMBER  2016  AT 3:00 P.M.
CHAPLET IN THE STREETS OF CITIES AROUND THE WORLD
------------------------------------------

29 SEPT. 2016 –   28 SEPT. 2017
CHAPLET IN A DIFFERENT COUNTRY EVERY WEEK

  SIGN UP NOW...

We begin on 28 September 2016 at 3:00 p.m. with the
"Chaplet of the Divine Mercy
in the streets of cities around the world".

On the following day, i.e. 29 September 2016, the praying initiative will be taken up by the next registered country
(or countries), praying for itself and for the whole world. We pray in churches, at homes, at work, on the way - anywhere we are. The first registered country is the USA, which will pray between 29 September till 8 October 2016

The action will continue until 28 September 2017. On that day, we will unite in the prayer in the
streets of all the countries around world.

          PDF....                                  PDF....
       
 

-----------------------------------------------------------------------------------
 W dniu 26. czerwca ulicami Słubic przeszła procesja czcicieli Bożego Miłosierdzia.
Uczestnicy procesji w Roku Bożego Miłosierdzia szli w intencji dziękczynno błagalnej.
W nabożeństwie brali udział między innymi Polacy mieszkający we Frankfurcie n/O.
Ha
słem jednoczących od paru lat mieszkańców tych dwóch nadgranicznych miast
była inicjatywa Koronki na ulicach miast świata a w bieżącym roku rozpoczynająca się już we wrześniu akcja
„Od nied
zieli do soboty co tydzień w innym kraju na świecie Koronka do Bożego Miłosierdzia”.
Zobowiąz
ała nas do podjęcia tej intencji trasa procesji, która przebiegała
wzdłuż granicy polsko – niemieckiej.

          
 


KORONKA  DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA LĄDACH, MORZACH I W PRZESTWORZACH!


TAKE A PICTURE OF JESUS FOR THE WYD  
ZABIERZ OBRAZ JEZUSA NA ŚDM


    CZYTAJ WIĘCEJ ...

 
 

MIĘDZYNARODOWA SZPITALNA KORONKA!
  CZYTAJ WIĘCEJ...


 ZOBACZ FILM VIDEO..
                   2016r.
1  January - styczeń
5  February - luty
4  March - marzec
1  April - kwiecień
6  May - maj                   
3  June -czewiec
1  July - lipiec
5  August - sierpień
2  September - wrzesień
7  October -październik
4  November - listopad
2  December – grudzieńKORONKA DZIECI!   CHILDREN'S CHAPLET!

  CZYTAJ WIĘCEJ...

 


PRAGNIEMY ZACHĘCIĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH
ORAZ W SZKOŁACH DO PODJĘCIA MODLITWY
KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA!


 THE MARCH TO THE CHURCH!

Włącz się do Marszu do Kościoła!
Zaproś wszystkich, których znasz,
ale także tych nieznajomych, którzy
także potrzebują miłosierdzia.

Weź ze sobą Twój prywatny obraz
Jezu, ufam Tobie"
i przynieś go na Marsz do Kościoła.
 

Let us go to the house of the Lord!

Invite even complete strangers
to join in. Everyone needs Mercy.

Bring along your own

picture of the Merciful Jesus

and hold it up high in the procession.3 GODZINA, 3 SEKUNDY, 3 SŁOWA 

CZYTAJ WIĘCEJ...
 
VIDEO...
Nastaw funkcję codziennego przypominania w swoim telefonie komórkowymna godzinę 15.00 
Jest to Godzina Miłosierdzia- godzina śmierci Pana Jezusa. 
O 15.00 poświęć 3 sekundy na wypowiedzenie sercem trzech słów: JEZU UFAM TOBIE.
Przez krótki moment połącz się  z Chrystusem konajacym na krzyżu i błagaj o miłosierdzie dla siebie i świata.
Podziel się tym z innymi.
Może właśnie te trzy sekundy poświęcone ufnie Jezusowi
zadecydują kiedyś
o naszym zbawieniu

 
3o'clock, 3 Seconds, 3 words

Set your mobile to strike at 3 p.m. daily
at the Divine Mercy Hour – the moment of agony of Jeus Christ and spent just 3 seconds to whisper just 3 words:
Jesus, I trust in You.

For a brief moment immerse yourself in Christ’s Passion and the moment of His agony and implore His mercy for yourself and for the whole world.
Who knows, maybe those three seconds will decide your own salvation and that of other people.
Share it with your relatives, friends and others.DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PRZEORA JASNEJ GÓRY,
ZAWIESILIŚMY BANER
,,KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA'' NA WAŁACH KLASZTORU! 2014


 
 

                                                                           
BANER NA WAŁACH KLASZTORU! 2013

 

BANER NA WAŁACH KLASZTORU 2011