Nasze czasy!
Koronka na ulicach świata!
Szpitalna Koronka!
Koronka Dzieci!
Koronka na lądach, morzach i w przestworzach!
Haiti
Orędzie Miłosierdzia
"Iskra ''
ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA-SPARK
Nasze czasy!
                                                      


W Łodzi trwa II Ogólnopolskie Forum Młodych pod hasłem „Łódź wielkiego połowu''.
Świadectwo o Koronce oraz o zaufaniu Bożemu Miłosierdziu
powiedziała, do zgromadzonej młodzieży, Asia - uczestniczka Forum.------------------------------------

12 IV 2015 - 20 XI 2016
KORONKA  D
O BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA LĄDACH, MORZACH I W PRZESTWORZACH! --------------------------------------------
PIELGRZYMKA
OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO Z ŁODZI DO WATYKANU!
CZYTAJ WIĘCEJ....
     
Mapa-trasa przez Polskę
   
Mapa do Rzymu
-----------------------------------------------------------

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK JEDNOCZYŁ SIĘ NA MODLITWIE KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA!  CZYTAJ WIĘCEJ!

KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA! - CZYTAJ WIĘCEJ...
CHAPLET OF DIVINE MERCY ON THE CITY STREETS OF THE WORLD!


ORGANIZATORZY:

         VIDEO 2014...

POLSKA I HAITI
MIASTA ZGŁOSZONE SIĘ DO KORONKI 2014...
ZDJĘCIA Z KORONKI 2014..
.
ZOBACZ JAK ZORGANIZOWAĆ KORONKĘ...
PLAKATY DO POBRANIA...


VIDEO 2014...

   
        

MIĘDZYNARODOWA SZPITALNA KORONKA!- CZYTAJ WIĘCEJ...


     
               2015r.
2  January - styczeń
6  February - luty
6  March - marzec
3  April - kwiecień
1  May - maj                   
5  June -czewiec
3  July - lipiec
7  August - sierpień
4  September - wrzesień
2  October -październik
6  November - listopad
4  December – grudzieńKORONKA DZIECI! - CZYTAJ WIĘCEJ...

 


PRAGNIEMY ZACHĘCIĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH
ORAZ W SZKOŁACH DO PODJĘCIA MODLITWY
KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA!


3 GODZINA, 3 SEKUNDY, 3 SŁOWA - CZYTAJ WIĘCEJ...
 
VIDEO...
Nastaw funkcję codziennego przypominania w swoim telefonie komórkowymna godzinę 15.00 
Jest to Godzina Miłosierdzia- godzina śmierci Pana Jezusa. 
O 15.00 poświęć 3 sekundy na wypowiedzenie
sercem trzech słów:
JEZU UFAM TOBIE.
Przez krótki moment połącz się  z Chrystusem konajacym na krzyżu i błagaj o miłosierdzie dla siebie i świata.
Podziel się tym z innymi.
Może właśnie te trzy sekundy poświęcone ufnie Jezusowi
zadecydują kiedyś
o naszym zbawieniu

 
3o'clock, 3 Seconds, 3 words...

Set your mobile to strike at 3 p.m. daily
at the Divine Mercy Hour – the moment of agony of Jeus Christ and spent just 3 seconds to whisper just 3 words:
Jesus, I trust in You.

For a brief moment immerse yourself in Christ’s Passion and the moment of His agony and implore His mercy for yourself and for the whole world.
Who knows, maybe those three seconds will decide your own salvation and that of other people.
Share it with your relatives, friends and others.


DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PRZEORA JASNEJ GÓRY, ZAWIESILIŚMY BANER
,,KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA'' NA WAŁACH KLASZTORU! 2014


 
 

                                                                           
BANER NA WAŁACH KLASZTORU! 2013

 

BANER NA WAŁACH KLASZTORU 2011