Nasze czasy!
Koronka na ulicach świata!
Szpitalna Koronka!
Koronka Dzieci!
Koronka na lądach, morzach i w przestworzach!
Haiti
Orędzie Miłosierdzia
"Iskra ''
ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA-SPARK
Nasze czasy!
                                                      
" (يوحنا 16/ 33,,
ثقوا أنا قد غلبت العالم

,,But take heart! I have overcome the world.” (John 16:33)

"Nie lękajcie się.
Jam zwyciężył świat.„
(J 16, 33)


---------------------------------------------
12 IV 2015 - 20 XI 2016

KORONKA  DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA LĄDACH, MORZACH I W PRZESTWORZACH!W święto Miłosierdzia Bożego (12 IV 2015 r ) drogą lądową, morską i powietrzną rozpocznie pielgrzymkę po świecie niezwykły obraz którego współautorem jest sam Jezus Chrystus! 
CZYTAJ WIĘCEJ ...

 
--------------------------------------------
PIELGRZYMKA
OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO Z ŁODZI DO WATYKANU!
CZYTAJ WIĘCEJ....
     
Mapa-trasa przez Polskę
   
Mapa do Rzymu
------------------------------------------------------------
FESTYN MIŁOSIERDZIA ,, SZLAKIEM FAUSTYNY’’
Od 2006 roku organizowany jest Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”.
Festyn odbywa się zawsze w sobotę przed ustanowionym przez Św. Jana Pawła II Świętem Miłosierdzia Bożego.
W tym roku odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 14.00 w parku Słowackiego w Łodzi występem zespołu muzycznego: LUMEN, z pop oratorium „Miłosierdzie Boże”
Scenariusz Festynu...

   
---------------------------------------------------------------
KORONKA
GÓRNIKA!
GODZ. 15.00
,,Brak pracy i niepewne warunki zatrudnienia są zamachem na godność człowieka. Stwarzają nie tylko niesprawiedliwość i biedę, które często owocują rozpaczą, przestępczością  i przemocą, ale powodują także kryzys tożsamości u ludzi" ostrzegał Benedykt XVI.
W encyklice Laborem exercens Jan Paweł II zauważył, że praca będąca powołaniem  człowieka i decydująca  o podobieństwie do Boga zostaje odarta z wymiaru etycznego i sprowadzona do kategorii towaru.

"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny,
pozostawiony bez opieki.
Z tym apelem zwracam się do wszystkich "Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich" (Jan Paweł II)


OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK JEDNOCZYŁ SIĘ NA MODLITWIE KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA!  CZYTAJ WIĘCEJ!

KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA! - CZYTAJ WIĘCEJ...
CHAPLET OF DIVINE MERCY ON THE CITY STREETS OF THE WORLD!


ORGANIZATORZY:

         VIDEO 2014...

POLSKA I HAITI
MIASTA ZGŁOSZONE SIĘ DO KORONKI 2014...
ZDJĘCIA Z KORONKI 2014..
.
ZOBACZ JAK ZORGANIZOWAĆ KORONKĘ...
PLAKATY DO POBRANIA...


VIDEO 2014...

   
        

MIĘDZYNARODOWA SZPITALNA KORONKA!- CZYTAJ WIĘCEJ...


     
               2015r.
2  January - styczeń
6  February - luty
6  March - marzec
3  April - kwiecień
1  May - maj                   
5  June -czewiec
3  July - lipiec
7  August - sierpień
4  September - wrzesień
2  October -październik
6  November - listopad
4  December – grudzieńKORONKA DZIECI! - CZYTAJ WIĘCEJ...

 


PRAGNIEMY ZACHĘCIĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH
ORAZ W SZKOŁACH DO PODJĘCIA MODLITWY
KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA!
3 GODZINA, 3 SEKUNDY, 3 SŁOWA -
CZYTAJ WIĘCEJ...
 
VIDEO...
Nastaw funkcję codziennego przypominania w swoim telefonie komórkowymna godzinę 15.00 
Jest to Godzina Miłosierdzia- godzina śmierci Pana Jezusa. 
O 15.00 poświęć 3 sekundy na wypowiedzenie
sercem trzech słów:
JEZU UFAM TOBIE.
Przez krótki moment połącz się  z Chrystusem konajacym na krzyżu i błagaj o miłosierdzie dla siebie i świata.
Podziel się tym z innymi.
Może właśnie te trzy sekundy poświęcone ufnie Jezusowi
zadecydują kiedyś
o naszym zbawieniu

 
3o'clock, 3 Seconds, 3 words...

Set your mobile to strike at 3 p.m. daily
at the Divine Mercy Hour – the moment of agony of Jeus Christ and spent just 3 seconds to whisper just 3 words:
Jesus, I trust in You.

For a brief moment immerse yourself in Christ’s Passion and the moment of His agony and implore His mercy for yourself and for the whole world.
Who knows, maybe those three seconds will decide your own salvation and that of other people.
Share it with your relatives, friends and others.


DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PRZEORA JASNEJ GÓRY, ZAWIESILIŚMY BANER
,,KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA'' NA WAŁACH KLASZTORU! 2014


 
 

                                                                           
BANER NA WAŁACH KLASZTORU! 2013

 

BANER NA WAŁACH KLASZTORU 2011